Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Historikk

Bilde fra 60 års markeringen.

Foto: Per Erik Haslestad

Våglia vel ble etablert 25.august 1945, da under navnet ”Ytterbygdens Vel”. Det førte møtet ble holdt på Folkets hus med ti medlemmer tilstede. Det ble satt ned et styre med 5 styremedlemmer. Frits Ungersnes som formann, Kristian Holmsen som nestformann, og tre styremedlemmer; Kristian Bjerkeland, Hans Ekeberg og Fru Asta Kartrud. Varamenn var Einar Berg, Alfred Gran og Hartvik Holmsen. Revisorer var Torger Nilsen og Herman Selstrøm.

Kontigenten for et medlemsskap ble først satt til 2 kr pr kvartal, men etter første årsmøte ble den satt ned til 1 kr.

Medlem av vellet kunne man bli om man hadde fast eiendom innenfor vellets område. men siden dette var i etterkrigstiden var det også en begrensning på medlemsskap. Den som hadde vært medlem av N.S, eller hadde vist unasjonal holdning under okkupasjonstiden fikk ikke bli medlem. Tvilstilfeller skulle avgjøres av årsmøtet, eller ekstraordinært medlemsmøte.

 Det ble laget en visjon om vellets formål:

”Yterbygdens vel har til formaal aa virke til alments beste for Yterbygden og dens invaanere. Vellets virksomhet skal være upolitisk.”

Det første som ble gjort var å opprette en festkommite. Denne skulle ha som ansvar å lage i stand sosiale sammenkomster for både stor og små. Det var tydelig at det var viktig med ting som kunne more og samle innbyggerene. Dette var fester som juletrefest først for barna også for de voksene på kvelden, julegran tenning ved Tangen bru, kakebasar og 17.mai arrangementet ved Ytre Enebakk skole. 17.mai arrangementet hadde vellet ansvaret for alene frem til 1954, da ble dette en oppgave de delte med Driv idrettsforening.

Den første virkelig store saken vellet engasjerte seg i, var opprettelsen av bussforbindelse mellom Enebakk og Oslo. Den såkalte arbeidsruten skulle gå fra Bekkelaget med arbeidsfolk, slik at de rakk jobben sin i Oslo kl 07.00. Det skulle også være retur kl 17.00. Det ble enighet om at holdeplassene skulle navnes med stedsnavn istedenfor ”busstopp”.       

I 1947 holder arbeidsrutene på å bryte sammen pga ytterligere innskrenkning av bensinrasjoneringen. Men etter en søknad til ”bensinkontoret” ved Transportformidlingssentralen i Romerike, om en ekstra kvote bensin, ble dette avverget. I 1957 kommer det krakker på busstoppene, 18 stykker totalt.

Den andre store saken vellet engasjerte seg i, var ønske om å få landpostrute mellom Tangen bru og Durud og Gjevelsrud og Knurrestad.

Det ble i 1947 sendt flere brev til Postmesteren i Oslo, og til svar kom; at det måtte gjøres en opptelling av antall personer i kretsen, samt en funksjonær skulle komme å måle opp ruta med et syklometer. Svaret endte til slutt med avslag, grunn: Ikke god nok økonomi og prioritering av kretser som hadde ventet lengere.

 Andre ting som vellet satte sitt engasjement på var:
De dårlige elektrisitet forholdene
Ulike mangler ved Mari kirkegård
Innleggelse av telefon til flere av innbyggerene
Snekring og montering av plakattavler
Lage vannverk av oppdemmet Vikstjern sammen med Småbrukarlaget
Organisert plass for søppeltømming
Opprettelsen av lekeparker mm

I 1959 var interessen for velarbeid så dårlig at de vurderte å legge ned vellet. Etter et skifte av styre ble heller resultatet å lage et felles velforbund. Ski- Enebakk Velforbund ble stiftet 10.12.59. Fem velforeninger var med her; Bindingsvann, Fjeld, Langen, Siggerud og Ytterbygden. Hver enkelt forening skulle ikke miste sitt selvstyre, men bli støttet av de andre i saker hvor det var nødvendig.

En av de siste sakene som er dokumentert i protokollen er fra 1960. Det er et arbeide med å få veibelysning fra sykestuen og til Vik. Det blir gjort ulike befaringer og besøk til Oslo lysverk, pris og antall ble sjekket, og kontaktmenn ble utnevnt for å lodde stemningen rundt belysningen.  Tenning av julegrana julen 1961 skjer med det nye lysanlegget og ny juletrebelysning, til stor begeistring for de fremmøtte.

Etter et styremøte i 1962, er det ingen protokollført aktivitet i vellet, før et ekstraordinært medlemsmøte i 1965. Ytterbygdens vel oppløses med 10 mot 1 stemme.

Hva som har skjedd, og når vellet på ny ble opprettet igjen har jeg ikke klart å finne ut.
Hvis noen kunne fortalt oss det, hadde det vært spennende.

May-Ellen Borge

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn